ภาพผลงาน  ราคาใครจะว่าไงก็ไม่สำคัญ  แต่คุณภาพต้อง รถแห่โฆษณาเชียงใหม่เท่านั้น